บริษัท ไอยรา วินท์ โฮมโปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลการชำระเงิน

ลูกค้าต้องยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อท่านต้องการจะสั่งผลิตหรือสั่งซื้อ ท่านต้องยืนยันการสั่งซื้อ 

 1. 1.กรณีเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์  หรือสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าต้องโอนเงินเต็มจำนวน  ของราคาสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์ + ค่าขนส่ง   คิดอัตราตามไปรษณีย์ไทย หรือตามบริษัทขนส่งเอกชน  โดยค่าใช้จ่ายผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระ แต่ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับปริมาณในการซื้อและการตกลงกันภายหลัง

 2. 2.กรณีงานสั่งผลิตโอนเงินมัดจำตามเงื่อนไขของทางบริษัทดังนี้คะ
  สำหรับเงื่อนไขการชำระเงินกรณีงานสั่งผลิต  
  มีค่าวัดพื้นที่และเขียนแบบ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หักคืนได้เมื่อสั่งผลิตจากแบบ

 3. ครั้งที่ 1  ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระเงินเป็นจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ ตามใบเสนอราคาที่ระบุ และกรณีที่เป็นนิติบุคคล (บริษัท) จะต้องออกใบ PO ทุกครั้ง 
 4. ครั้งที่ 2  ก่อนเข้าดำเนินการติดตั้งงาน 1 สัปดาห์ ทางบริษัทจะดำเนินการเรียกเก็บเป็นจำนวน 50 เปอร์เซนต์ ครบตามจำนวน  เพื่อความสะดวก หรือ ชำระเงินส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ และ
 5. ครั้งที่ 3  เป็นจำนวน 10 เปอร์เซนต์ ในวันจบงาน

  หมายเหตุ:  เงินค่าวัดพื้นที่และเขียนแบบ  3,000  บาท จะหักคืนให้เมื่อลูกค้าสั่งผลิตงานเท่านั้น  และไม่สามารถโอนไปเป็นการซื่อสินค้าอื่นในบริษัทได้ 

ช่องทางการชำระเงิน

  - โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  บริษัท ไอยรา วินท์ โฮมโปรดักส์ จำกัด

  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 865-2-02938-9   สาขา เซ็นทรัลเวสต์เกต

ยืนยันการชำระเงิน

  เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชม. 
โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-157 5830 หรือ SMS  099-782 4264
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น Scan ใบโอนเงิน, Print Screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง Email  [email protected] หรือ LineAdd : @ayara  (มี@นำหน้า)

  - เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว

  - ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 2 วันเพราะติดวันหยุดทำการ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 157 5842 ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.) **ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ที่เบอร์ 099-782 4264
คุณวณัฏฐ์ ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร